Verenigingen

Adressen Verenigingen actief in en rond Twisk
Naam Adres
Vereniging Algemene Ontwikkeling Wim de Bruin; Dorpsweg 130
Doopsgezinde gemeente Twisk/Abbekerk Ds. Bart Santema; Dorpsweg 149
Nationale verenging De Zonnebloem; afd. Twisk www.zonnebloem.nl
Activiteitencommissie Gezamenlijke Vereningen; John Balvert tel. 06-53162213
IJsclub De Schaats www.deschaats.blogspot.com
NBvP ‘Vrouwen van Nu’; afd. Twisk www.nbvptwisk.tk
Vereniging tot Viering van Nationale Feest- en Gedenkdagen te Twisk Jolanda Wagemaker (544298)
Bibliotheken Locatie Twisk N.H. Kerk. www.webbibliotheken.nl
Country-linedance groep Mess Around goesinnen@hotmail.com
Koninklijk Fanfare Korps West-Frisia www.fanfaretwisk.nl
Twisker Sport Vereniging www.tsvtwisk.nl
Maatschappij tot NUT van ‘t Algemeen linden367.zonnet.nl
Hengelsportvereniging ‘De Ondermaatse‘ www.visclubdeondermaatse.nl
Biljartvereniging Twisk Dorpsweg 138
Stichting Twisca Dorpsweg 181; twisca@live.nl
Stichting Dorpshuis ‘De Nuwe Skoôl’ www.dorpshuis-twisk.nl
Toneelvereniging Rederijkerskamer De Drie Leliën
Floralia
Tuindersvereniging Twisk
ANBO
Stichting Mensen in Nood; kledinginzameling www.kledingactie.nl
Museum De Karckezolder Dorpsweg 181; twisca@live.nl

Welkom op onze website