Dorpsagenda Twisk juni 2016

Onderstaand een opsomming van de evenementen en activiteiten voor juni 2016:

Deze maand
Dag Evenement/Activiteit
2 Dorpsraad bijeenkomst
4 TSV; vrijwilligersavond
5 Beach Volleybaltoernooi
7 Vrije inloop Bridge
11 Oud papier ophalen
11 kledinginzameling Mensen in nood; Fam. Koolhaas Dorpsweg 199; 10.00 tot 14.00 uur
12 Vriendenkringtoernooi; TSV
17 plastic ophalen
18 Teken- en schilderdag; Nut van ‘t Algemeen
21 Vrije inloop Bridge
24 West-Frisia en NHJFO; afsluitingsconcert
25 Oud papier
26 Darts TSV uitwisseling met Ens

Bron: Dorpskrant ‘Nieuws uit Twisk’