Definitieve versie Kernvisie Twisk

De dorpsraad Twisk wil met het opstellen van deze kernvisie de mate van leefbaarheid van de huidige inwoners nader onderzoeken. Ook maken we een doorkijk naar de toekomst om zo het goede te
behouden, eventueel gemis proberen in te vullen en op te lossen wat niet goed gaat. We proberen van Twisk een leefbaar en sociaal vitaal dorp te maken en te houden.

Hier een link naar de KernvisieTwisk die ook binnenkort in het dorp huis aan huis bezorgd zal worden.