Nieuwsbrief Leefbaarheid gemeente Medemblik – nummer 1

Zoals jullie weten is in onze gemeente het programma Leefbaarheid gestart. Inmiddels komt er een aantal initiatieven van de grond. Wij hebben het plan opgevat u over de ontwikkelingen van het programma regelmatig te informeren. Daarom starten wij met het uitgeven een digitale nieuwsbrief. Het eerste exemplaar zit in de bijlage.

Klik hier voor de Nieuwsbrief 1 programma_Leefbaarheid

De nieuwsbrief wordt onder meer verspreid onder de contactpersonen van de dorpsraden en stadsraad met het verzoek deze door te sturen aan medebestuurders. De nieuwsbrief gaat ook naar de dorpshuizen in onze gemeente. Natuurlijk ontvangen ook de raads- en commissieleden de nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,
Harry Katstra

Senior communicatieadviseur Gemeente Medemblik